پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

آب شدن یخ های قطب جنوب سرعت گرفته است

تحقیقات جدید نشان می دهد سرعت آب شدن یخ های قطب جنوب در دهه گذشته بیشتر شده است. همچنین در مقایسه با ۲۵ سال گذشته سطح آب دریا سه برابر سریع تر افزایش می یابد.

انلاک ایفون

گیفت کارت

لوازم جانبی موبایل

دوربین شبکه