پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

افغانستان، رقیب بالقوه ایران در زمینه تولید زعفران است

حسینی گفت: افغانستان رقیب بالقوه ایران در زمینه تولید زعفران است، این امر تهدید جدی برای طلای سرخ ایرانی به شمار می رود.

انلاک ایفون

گیفت کارت

لوازم جانبی موبایل

دوربین شبکه