دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

تامین ۱۷ درصدی مالیات کشور از استان تهران با تخصیص ۷ درصدی/ ضرورت نگاه عدالت محورانه به استان تهران

نماینده تهران درشورای عالی استانها گفت: تهران بیش از 17 درصد از کل جمعیت کشور را درخود جای داده است و بیش از همین درصد را منابع مالیات و درآمد را وارد خزانه کشور می کند و اما کمتر از 7 درصد بودجه به این استان تعلق می گیرد.

انلاک ایفون

گیفت کارت

لوازم جانبی موبایل