پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

وضعیت نابه‌سامان مجموعه جهانی پاسارگاد

وضعیت نابه‌سامان مجموعه جهانی پاسارگاد

با وجود اینکه ۱۴ سال از ثبت جهانی مجموعه جهانی پاسارگاد می‌گذرد، راه دسترسی به آن وضعیت مطلوبی ندارد.

انلاک ایفون

گیفت کارت

لوازم جانبی موبایل

دوربین شبکه