دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

کمتر از ۴۰ درصد آب، ذخیره ۹۶ سد مهم کشور /مخازن سدهای تهران ۵۸۶ میلیون متر مکعب آب دارند

۹۶ سد که ۴۰ درصد حجم مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را تشکیل می‌دهند کمتر از ۴۰ درصد آب دارند.

انلاک ایفون

گیفت کارت

لوازم جانبی موبایل